burmaa - emchiin aldar

burmaa - emchiin aldar

willette

<Та м?нх> цомгоос: Эмчийн алдар Энэрэх хайр з?рхнээс оргилсон Эхийн цагаан сэтгэл ?в?рл?с?н ?рг?с?н тангаргатаа эзэн болсон ?рш??л эмчээ бахархан дуулъя Анагаах эрдмийн шимийг х?ртсэн Ард б?хнийхээ хайрыг булаасан Амьдын жаргалын аврагч болсон Ачтай эмчээ бахархан дуулъя Т?рс?н биеэ т?мэндээ зориулсан Т?мний судраар з?рх нь цохилсон Хамаг олныхоо итгэлийг х?лээсэн Халамжит эмчээ бахархан дуулъя

分类:音乐

标签: burmaa 蒙古歌曲

加载中...
本网站主办方已经对本网站内全部正版授权的视频内容,采取了必要的反盗版和防盗链等技术措施,并且添加、设置权利管理电子信息。任何单位或个人,未经
本网站主办方的许可,不得以任何方式(包括但不限于:盗链、冗余盗取等)直接或间接地盗取相关视频内容、不得以任何方式(包括但不限于:隐藏或者修改
本网站域名、播放器软件、土豆标识等)删除或者改变相关视频内容的权利管理电子信息。否则,本网站主办方将保留进一步追究侵权者法律责任的权利。